Głównym i najtrudniejszym zadaniem PUROMEDICA w dzisiejszych czasach zdegradowanego środowiska jest pozyskanie najczystszych, naturalnych surowców do wytworzenia końcowego produktu. Bez względu na posiadane certyfikaty każda partia towaru przed wyprodukowaniem ostatecznego preparatu przechodzi dodatkowe testy wewnątrz zakładowe potwierdzające zgodność z próbką materiałową wcześniej wybranego dostawcy surowca. Skuteczność finalnych formuł w działaniu na organizm ludzki sprawdzamy za pomocą neurologicznych testów funkcjonalnych. Dodatkowo nasze produkty poddajemy obowiązkowym rygorystycznym testom oceny jakości w niezależnych laboratoryjnych, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń grzybami, drobnoustrojami, pestycydami, metalami ciężkimi i innych niepożądanych substancji. Ponadto całkowity proces produkcji odbywa się w oparciu o wdrożony system zapewnienia bezpieczeństwa HACCP zgodnie z 7 zasadami Codex Alimentarius i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny produktów żywieniowych. Na każdym etapie odpowiadają za to osobiście zarówno kadra kierownicza, zarząd jak i właściciele.